Historik

99,99% drifttid
Störd tjänst
Services status / Blog
Inga händelser på 2 månader!
Störd tjänst
Störd tjänst
Services status / Knowledge base
Periodisk tjänst
Services status / Blog
Periodisk tjänst
Services status / Knowledge base
Periodisk tjänst
Services status / Knowledge base
Periodisk tjänst
Services status / Knowledge base
Periodisk tjänst
Services status / Blog
Störd tjänst
Services status / Knowledge base
Periodisk tjänst
Services status / Knowledge base
Störd tjänst
Services status / Knowledge base
Störd tjänst
Services status / Blog
Inga händelser på 2 dagar!
Störd tjänst
Services status / Blog
Periodisk tjänst
Services status / Knowledge base
Periodisk tjänst
Services status / Blog
Störd tjänst
Services status / Knowledge base
Störd tjänst
Services status / Blog
Periodisk tjänst
Services status / Knowledge base
Störd tjänst
Services status / Blog
Inga händelser på 14 dagar!
Störd tjänst
Services status / POP
Störd tjänst
Services status / IMAP
Störd tjänst
Services status / Sync (iOS, Android)
Störd tjänst
Services status / Web (Mobile app)
Störd tjänst
Störd tjänst
Services status / Web
Störd tjänst
Services status / SMTP (Outgoing emails)
Störd tjänst
Störd tjänst
Services status / SMTP (Incoming emails)
Scheduled service maintenance
9 berörda tjänster:
Inga händelser på en dag!
Störd tjänst
Services status / Sync (iOS, Android)
Störd tjänst