Historie

99,99% oppetid
Redusert tjeneste
Services status / Blog
Ingen hendelser i 2 måneder!
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Services status / Knowledge base
Periodevis tjeneste
Services status / Blog
Periodevis tjeneste
Services status / Knowledge base
Periodevis tjeneste
Services status / Knowledge base
Periodevis tjeneste
Services status / Knowledge base
Periodevis tjeneste
Services status / Blog
Redusert tjeneste
Services status / Knowledge base
Periodevis tjeneste
Services status / Knowledge base
Redusert tjeneste
Services status / Knowledge base
Redusert tjeneste
Services status / Blog
Ingen hendelser i 2 dager!
Redusert tjeneste
Services status / Blog
Periodevis tjeneste
Services status / Knowledge base
Periodevis tjeneste
Services status / Blog
Redusert tjeneste
Services status / Knowledge base
Redusert tjeneste
Services status / Blog
Periodevis tjeneste
Services status / Knowledge base
Redusert tjeneste
Services status / Blog
Ingen hendelser i 14 dager!
Redusert tjeneste
Services status / POP
Redusert tjeneste
Services status / IMAP
Redusert tjeneste
Services status / Sync (iOS, Android)
Redusert tjeneste
Services status / Web (Mobile app)
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Services status / Web
Redusert tjeneste
Services status / SMTP (Outgoing emails)
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Services status / SMTP (Incoming emails)
Scheduled service maintenance
9 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 1 dag!
Redusert tjeneste
Services status / Sync (iOS, Android)
Redusert tjeneste