Historie

99,997% oppetid
Ingen hendelser i 3 dager!
Redusert tjeneste
Services status / POP
Ingen hendelser i rundt 2 måneder!
Redusert tjeneste
Services status / Sync (iOS, Android)
Redusert tjeneste
Services status / Web (Mobile app)
Redusert tjeneste
Services status / Web
Redusert tjeneste
Ingen hendelser i 8 dager!
Periodevis tjeneste
Services status / Web (Mobile app)
Periodevis tjeneste
Services status / Sync (iOS, Android)
Periodevis tjeneste
Services status / Web
Periodevis tjeneste
Ingen hendelser i 3 dager!
Periodevis tjeneste
Services status / IMAP
Ingen hendelser i 7 dager!
Redusert tjeneste
Services status / Blog
Ingen hendelser i 2 måneder!
Redusert tjeneste
Services status / Blog
Redusert tjeneste
Services status / Knowledge base
Periodevis tjeneste
Services status / Blog
Periodevis tjeneste
Services status / Knowledge base
Periodevis tjeneste
Services status / Blog
Redusert tjeneste
Services status / Blog
Ingen hendelser i 1 dag!
Periodevis tjeneste
Services status / Blog
Redusert tjeneste
Services status / Knowledge base
Periodevis tjeneste
Services status / Blog
Periodevis tjeneste
Services status / Knowledge base
Redusert tjeneste
Services status / Knowledge base
Ingen hendelser i 9 dager!
Redusert tjeneste
Services status / Knowledge base
Redusert tjeneste
Services status / Knowledge base
Redusert tjeneste
Services status / Knowledge base
Redusert tjeneste
Services status / Knowledge base
Redusert tjeneste
Services status / Blog
Redusert tjeneste
Services status / Knowledge base
Ingen hendelser i 14 dager!
Redusert tjeneste
Services status / Blog
Redusert tjeneste
Services status / Blog
Ingen hendelser i rundt 1 måned!
Redusert tjeneste
Services status / Web (Mobile app)
Periodevis tjeneste
Services status / Web
Redusert tjeneste
Ingen hendelser i 8 dager!
Redusert tjeneste
Services status / Web (Mobile app)
Redusert tjeneste
Services status / Web
Ingen hendelser i 3 dager!
Redusert tjeneste
Services status / Blog
Redusert tjeneste
Services status / POP
Redusert tjeneste
Services status / SMTP (Outgoing emails)
Ingen hendelser i rundt 1 måned!
Redusert tjeneste
Services status / Knowledge base
Ingen hendelser i 20 dager!
Redusert tjeneste
Services status / Blog
Ingen hendelser i 1 dag!
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Ingen hendelser i 1 dag!
Redusert tjeneste
Services status / Blog
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Services status / IMAP
Ingen hendelser i 1 dag!
Redusert tjeneste
Services status / Knowledge base
Ingen hendelser i 14 dager!
Redusert tjeneste
Services status / Blog
Periodevis tjeneste
Services status / Blog
Redusert tjeneste
Services status / Knowledge base
Redusert tjeneste
Services status / Knowledge base
Redusert tjeneste
Services status / Blog
Periodevis tjeneste
Services status / Blog
Ingen hendelser i rundt 1 måned!
Redusert tjeneste
Services status / Sync (iOS, Android)
Redusert tjeneste
Services status / Web
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Services status / Web (Mobile app)
Ingen hendelser i 9 dager!
Redusert tjeneste
Ingen hendelser i 7 dager!
Redusert tjeneste
Services status / Blog